Egyedi, saját készítésű varrományok műhelye
Search

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.juttihandmade.com webáruház által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

1. Az adatkezelő adatai
A weboldal üzemeltetője, az adatok kezelője, kapcsolattartója:
Tüskésné Zsilák Judit egyéni vállalkozó
Telephely: 9171 Győrújfalu Hársfa utca 37.
Telefonszám: +36 30 684 2800
Email: juttihandmade@gmail.com
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700031-70922316-51100005
Adószám: 67644030-1-28
Nyilvántartási szám: 50541375

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

3. Adatkezelés és az érintettek köre
A weboldalon történő regisztráció során a Felhasználó önkéntesen járul hozzá a következő személyes adatainak kezeléséhez:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • cégnév
 • adószám
 • szállítási / számlázási cím (ország, megye, város, utca, házszám, irányítószám)
 • email-cím
 • telefonszám

4. Az adatkezelés célja
A következő pontokban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A Felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

A személyes adatok kezelésének célja

 • a Felhasználóval való kapcsolattartás
 • a Felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése
 • megrendelések, vásárlások, érdeklődések kezelése, visszajelzése
 • a megrendelés számlázása
 • a megrendelés kiszállítása
 • felhasználói elégedettség tesztelése és mérése
 • az Adatkezelő és a Vásárló közötti szerződés megfelelő teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
 • A Vásárló újbóli vásárlásának egyszerűsítése


A Felhasználó a weboldal használatával és vagy a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 3. pontban említett típusú adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. Harmadik félnek, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

5. Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az adatkezelés a Felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A Felhasználó az Adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról e-mail címünkön írásban kérhet ezen adatkezelési tájékoztató tartalmán túl további információt. A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 15 munkanapon belül törli. Ezt az igényt e-mail a juttihandmade@gmail.com e-mail címen írásban lehet bejelenteni.

6. Az adatfeldolgozók köre

Weboldal karbantartó:
Név: Horizont Informatika Kft.
Cím: 4034 Debrecen Repce u. 3.
Adószám:13282895-2-41
Cégjegyzékszám:  09-09-010685
Tel: +36 20 566 6546
E-mail: info@h-i.hu
www.h-i.hu

Tárhelyszolgáltató:
Név: EZIT Kft.
Cím: 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86690/2015.
Tel.: +36-1-700-4030
E-mail: info@ezit.hu
www.ezit.hu

Könyvelést végző cég:
Név: Wittmann Ica Könyvelő Iroda Kft.
Cím: 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 6.
Adószám: 24277527-1-08
Cégjegyzékszám: 08-09-024842

Csomagszállítását végző cég:
Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-LogisztikaiKft.
Cím: 2351 Alsónémedi  GLS Európa u. 2
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Tel.: +36 1 802 0265
E-mail: info@gls-hungary.com
https://gls-group.eu/HU/hu/home


Az Adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a Felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

7. Adatbiztonság

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

9. Jogorvoslati lehetőség
Az Adatkezelő mindent elkövet annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, hogy ennek nem felelt meg, lehetősége van írásban jelezni a juttihandmade@gmail.com e-mail címen.
A Felhasználót az adatkezelés során a következő jogok illetik meg:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

11. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

12. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
A regisztráció során valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében leírt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.
Kosár cookie: a kosár tartalmát session cookie kezeli. Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

13. Hatályos törvények
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény